Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 11. do 3. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 11. do 3. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.11.

slavnost Ježíše Krista, Krále

7.00

Za + Margitu Valdovou

8.00

Za Františka Krejčího a rodinu Vávoruv

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za + Jaroslava Rektoříka, manželku a duše v očistci

Po

27.11.

 

18.00

Za + dceru a manžela

Út

28.11.

 

6.30

Za + rodiče Marii a Františka Seidlovy z Martinic

St

29.11.

 

18.00

 

Čt

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

7.30

Za + rodiče Josefa a Antonii Oharkovy a celou živou a + rodinu

1.12.

První pátek v měsíci

7.30

 

18.00

 

So

2.12.

 

7.30

Za + rodiče Marii a Václava Dvořákovy, + bratra Václava a živou rodinu

Ne

3.12.

1. neděle

adventní

7.00

Za + Zdeňka Košinu a duše v očistci

8.00

Za + prarodiče Mergenthalovy, Heryánovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za dar nového života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

 • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 21.920 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Děkujeme také dárci za 20.000 Kč na opravy!
 • Dnes odpoledne oslavíme patronku hudby sv. Cecílii. Přehlídka schol našeho děkanátu začne od 15 hod. ve farním kostele. Poslechnout si můžete také chrámový sbor ze Skoczowa. Podpořte svou účastí naše scholy.
 • Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny a farnost v úterý do kaple sv. Martina od 18 do 19 hod.
 • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích. Bude to zároveň návštěva před vánočními svátky.
 • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Čtvrteční adorace v kapli sv. Martina nebude!
 • Srdečně zveme všechny klienty a příznivce Charity ke společnému tvoření, v pátek 1. 12. od 9 hod. se v holešovském domě U sv. Martina bude konat výroba adventních věnců. Na tuto akci je potřeba se telefonicky nahlásit, kapacita je omezená. V případě potřeby je možné nás kontaktovat a domluvit si dopravu tam a zpět. Podrobné info je na plakátku. Těší se pracovnice Charity Holešov.
 • V pátek od 15 hod. pořádá adventní tvoření také Centrum pro rodinu. V sále domu U sv. Martina si můžete ve společenství ostatních vyrobit adventní věnce pro vaše rodiny. Chvojí bude zajištěno, svíčky a ostatní ozdůbky si prosím vezměte s sebou.
 • V sobotu v 15.30 hod. se bude konat adventní koncert komorního orchestru a chrámového sboru s žehnáním adventních věnců ve farním kostele. Srdečně vás zveme!
 • Příští neděli se od 14.00 hodin koná Mikulášská besídka v prostorách kina Svět. Součástí bude mimo jiné i andělská přehlídka. Prosíme rodiče, připravte dětem kostýmy andělů. Na všechny se těší Mikuláš.
 • V neděli 3. prosince  v 18. 00 hodin proběhne ve Všetulích u hrubé stavby nové zvonice žehnání adventního věnce a rozsvícení vánočního stromu. Srdečně vás zve spolek Všetuláci sobě.
 • V sobotu 16. prosince při mši svaté v 15 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných. Prosíme zájemce o přijetí této svátosti, aby se zapsali na připravený seznam mezi lavicemi. Pokud víte o nemocném ve vašem okolí, který třeba nemůže na tuto mši svatou přijít, domluvte si návštěvu kněze osobně.
 • Mikulášský turnaj ve florbale se bude konat v neděli 10. prosince v tělocvičně policejní školy v Holešově. Ministranti, vytvořte tým a přijďte si zahrát!
 •