Pořad bohoslužeb v Holešově od 3. 12. do 10. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 3. 12. do 10. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.12.

1. neděle

adventní

7.00

Za + Zdeňka Košinu a duše v očistci

8.00

Za + prarodiče Mergenthalovy, Heryánovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za dar nového života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Po

4.12.

 

6.30

 

18.00

Na úmysl dárce

Út

5.12.

 

6.30

Za + manžela, rodinu Slovenčíkovu a duše v očistci

St

6.12.

 

6.30

Za + rodinu Štěpánkovu, Svátkovu a duše v očistci

18.00

Za + Františka Klimenta, bratra Vilhelma a duše v očistci

Čt

7.12.

památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

6.30

Za živou a + rodinu Krajčovu a Olšovskou

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

8.12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6.30

 

18.00

Za živou a + rodinu

So

9.12.

 

7.30

Za uzdravení vnučky Simonky

Ne

10.12.

2. neděle

adventní

7.00

 

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

 

  • Dnes se od 14 hodin koná Mikulášská besídka v prostorách kina Svět. Součástí bude mimo jiné i andělská přehlídka. Prosíme rodiče, připravte dětem kostýmy andělů. Na všechny se těší Mikuláš.
  • V 18 hod. proběhne ve Všetulích u hrubé stavby nové zvonice žehnání adventního věnce a rozsvícení vánočního stromu. Srdečně vás zve spolek Všetuláci sobě.
  • Od zítřka začneme zapisovat na mše svaté na příští rok. Zapisovat budeme ve farní kanceláři od 7.30 hod.
  • Od zítřka každý všední den vás zveme na roráty, mše svaté začnou v 6.30 hod. Děti zveme po mši na snídani na faru.
  • Ve středu vás zveme na pokračování vzdělávání ve víře. Od 19 hod. v domě U sv. Martina budeme pokračovat v probírání katechismu.
  • V pátek bude návštěva nemocných v Žopech a Přílepech.
  • Adventní koncert učitelů ZUŠ se bude konat ve čtvrtek v 18 hod. ve farním kostele.
  • Mikulášský turnaj ve florbale se bude konat v neděli 10. prosince v tělocvičně policejní školy v Holešově. Ministranti, vytvořte tým a přijďte si zahrát!
  • V sobotu 16. prosince při mši svaté v 15 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných. Prosíme zájemce o přijetí této svátosti, aby se zapsali na připravený seznam mezi lavicemi. Pokud víte o nemocném ve vašem okolí, který třeba nemůže na tuto mši svatou přijít, domluvte si návštěvu kněze osobně.
  •