Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 12. do 17. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 12. do 17. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.12.

2. neděle

adventní

7.00

Na poděkování za obdržené milostí a dary s prosbou o Boží požehnání do dalších dni

8.00

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Ottovu a duše v očistci

Po

11.12.

 

6.30

Za Boží ochranu pro rodinu, nenarozené děti a děti z Kruciáty

18.00

Za + Aloisii Loučkovou, manžela, duše v očistci a celou živou a + rodinu Loučkovu

Út

12.12.

 

6.30

Za + Boženu Dýčkovou, Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

St

13.12.

památka sv. Lucie, panny a mučednice

6.30

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie, za Marii Klezlovou a duše v očistci

18.00

 

Čt

14.12.

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

6.30

Za rodinu Klaclovu, Maceškovu a Štymplovu a duše v očistci

15.12.

 

6.30

Za živou a + rodinu Machálkovu a duše v očistci

18.00

Za + Vladimíra Gregora, + rodiče, živou rodinu a duše v očistci

So

16.12.

 

15.00

Za nemocné

Ne

17.12.

3. neděle

adventní

7.00

Za živou a + rodinu Kolářovu, Vaňharovu a duše v očistci

8.00

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu a duše v očistci

9.30

Za + syna Miroslava, živou rodinu a duše v očistci

18.00

 

  • Děkujeme dárci za dar 30.000 Kč na potřeby ve farnosti!
  • Dnes odpoledne se bude konat mikulášský turnaj ministrantů ve florbale v tělocvičně policejní školy v Holešově. Přijďte povzbudit hráče!
  • Ve středu od 15.30 hod. bude další setkání seniorů. Srdečně vás zveme do domu U sv. Martina!
  • Svátost smíření před vánočními svátky můžete přijmout od čtvrtka každý všední den ráno od 7 do 9 a odpoledne od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků visí na nástěnce v předsíni kostela.
  • V sobotu při mši svaté v 15 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných. Prosíme zájemce o přijetí této svátosti, aby se zapsali na připravený seznam mezi lavicemi.
  • Příští neděli se bude v kostele v Rymicích konat tradiční koncert rymické scholy v 16 hod. Mimo jiné zde vystoupí také naše latinská schola Beati cantores. Všichni jste srdečně zváni!
  • S připravovanou již tradiční akcí Tříkrálová sbírka 2018 se obracíme na vás farníky, a prosíme o zapojení se a pomoc. Pro utvoření skupinek potřebujeme dobrovolníky z řad dospělých jako vedoucího skupinky. TKS 2018 se uskuteční v sobotu 6. 1. Nahlásit se můžete telefonicky nebo osobně na sídle Charity Holešov. Veškeré informace a tel. čísla jsou na plakátku v charitní vitrínce před kostelem. I toto je forma pomoci bližním, prostřednictvím koledy. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.“
  • Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo má na své zahradě jehličnatý strom, který přerostl nebo překáží, rád by se ho zbavil, a je ochotný jej věnovat do kostela k jesličkám, ať nechá kontaktní údaje na faře, nebo se přímo domluví se strýcem Olinem (tel. 774 186 003). Z organizačních důvodů dejte vědět co nejdřív, ideálně do 17. prosince. Uřezání i odvoz zajistíme.
  • Pokud jsou dospělí, kteří mají zájem o přípravu na svátost křtu a sv. přijímání, prosím přihlaste se u faráře nebo kaplana naši farnosti.