Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 17. 12. do 24. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 17. 12. do 24. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

17.12.

3. neděle adventní

11.00

Za Antonína a Karlu Veselé a rodiče

Po

18.12.

 

-

 

Út

19.12.

 

-

 

St

20.12.

 

-

 

Čt

21.12.

 

17.00

Za duchovní posilu v nadcházejících životních zkouškách

22.12.

 

-

 

So

23.12.

 

-

 

Ne

24.12.

4. neděle adventní

11.00

Na poděkování za dary Ducha Svatého s prosbou o Boží ochranu pro všechny potřebné

  • Dnes odpoledne vás zveme do kostela v Rymicích na tradiční adventní koncert rymické scholy v 16 hod. Mimo jiné zde vystoupí také naše latinská schola Beati cantores. Všichni jste srdečně zváni!
  • Svátost smíření před vánočními svátky můžete přijmout denně do čtvrtka ráno od 7 do 9 a odpoledne od 16 do 18 hod. ve farním kostele v Holešově .Rozpis zpovědníků visí na nástěnce v předsíni kostela.
  • Pokud jsou dospělí, kteří mají zájem o přípravu na svátost křtu a sv. přijímání, prosím přihlaste se u faráře nebo kaplana naší farnosti.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Betlémské světlo přinesou skauti na roráty v pátek ráno v 6:30 h. Z kostela si je můžete odnést i a 24. 12. Od pondělí 18. 12. si pro betlémské světlo můžete přijít také k Andrýskům do květinářství u hřbitova.
  • Poslední roráty budou v sobotu, začneme však až v 7.30 hod. Poté se bude zdobit kostel a stavět betlém.
  • Příští neděle je 4. adventní. Povinností každého křesťana je účastnit se nedělní bohoslužby, proto jsou dopolední mše svaté závazné pro všechny zdravé křesťany. Při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.
  • V pondělí 25. prosince vás zveme na vánoční koncert chrámového sboru a komorního orchestru, který se bude konat v 15.30 hod. ve farním kostele.