Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 24. 12. do 31. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 24. 12. do 31. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

24.12.

4. neděle adventní

11.00

Na poděkování za dary Ducha Svatého s prosbou o Boží ochranu pro všechny potřebné

Po

25.12.

slavnost Narození Páně

11.00

Za + Václava Brázdila a živou rodinu

Út

26.12.

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

11.00

Za + rodinu Matalíkovu, Koblihovu a Cholastovu

St

27.12.

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

-

 

Čt

28.12.

svátek sv. Mláďátek, mučedníků

-

 

29.12.

 

-

 

So

30.12.

 

-

 

Ne

31.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

11.00

Za + Marii Motáňovou

  • V pondělí vás zveme do Holešova na vánoční koncert holešovského chrámového sboru a komorního orchestru, který se bude konat v 15.30 hod. ve farním kostele.
  • V úterý v 16 hod. bude koncert Moravských dětí v holešovském kostele.
  • Ve středu vás zveme na mši svatou do Holešova k poctě sv. Jana, při které požehnáme víno. Po mši svaté bude ve farním sklepě malý košt vína.
  • Ve čtvrtek zveme členy ekonomické rady na přátelské posezení do farního sklepa v Holešově od 17 hod.
  • V sobotu po ranní mši v 8 hod. ve farním kostele v Holešově se vydáme navštívit betlémy v okolních kostelích.
  • V neděli si mohou manželé obnovit své manželské sliby.