Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 12. do 31. 12. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 12. do 31. 12. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.12.

4. neděle

adventní

7.00

Za živou a + rodinu Hejníkovu a Zavadilovu

8.00

Za + Josefa a Bohušku Jurčíkovy z Přílep, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu

15.00

Za děti a rodiny

22.00

Za občany města Holešova

Po

25.12.

slavnost Narození Páně

7.00

Za + Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy

8.00

Za živou a + rodinu Grygerovu

9.30

Za živou a + rodinu Kunderovu ze Žop

18.00

Za + Antonína Matelu, duše v očistci a živou rodinu

Út

26.12.

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7.00

Za živou a + rodinu Škrabalovu, Odložilíkovu a Konečnou

8.00

Za živou a + rodinu Vinklárkovu a rodiče z obou stran

9.30

Za + Evu Krystýnkovou

St

27.12.

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

16.00

Na úmysl dárce

Čt

28.12.

svátek sv. Mláďátek, mučedníků

8.00

Na úmysl dárce

29.12.

 

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie za rodiny Šikulovu, Pumprlovu a Hrňovu

So

30.12.

 

8.00

na úmysl dárce

Ne

31.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00

Za + Ivana Svobodu

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do nového roku

9.30

Za rodiny

16.00

 

  • V pondělí vás zveme na vánoční koncert chrámového sboru a komorního orchestru, který se bude konat v 15.30 hod. ve farním kostele.
  • V úterý v 16 hod. bude koncert Moravských dětí zde v kostele.
  • Ve středu při mši svaté svatojánské žehnání vína. Po mši svaté vás zveme do farního sklepa na malý košt vína.
  • V sobotu po ranní mši svaté se vydáme navštívit betlémy v okolních kostelích. Vyjdeme pěšky od fary v Holešově do Zahnašovic, pak navštívíme Ludslavice, Třebětice a možná Rymice. Pouť zakončíme v Holešově u teplého čaje a něčeho dobrého na zub.
  • V neděli při dopoledních bohoslužbách si mohou manželé obnovit své manželské sliby.