Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 31.12.2017 do 7.1. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

31.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

11.00

Za + Marii Motáňovou

Po

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

11.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky ze Zahnašovic

Út

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

-

 

St

3.1.

 

-

 

Čt

4.1.

 

17.00

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

5.1.

První pátek v měsíci

-

 

So

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

-

 

Ne

7.1.

svátek Křtu Páně

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Ve čtvrtek vás zveme na latinskou mši svatou do kaple sv. Martina v Holešově v 18 hod.
  • Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se koná tříkrálová sbírka, kterou organizuje arcidiecézní charita.
  • V sobotu od 17 hod. vás zveme do kaple sv. Martina v Holešově ke společným modlitbám v rámci Mariánského večeřadla