Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 31. 1. do 7. 2. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

31.1.

4. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Brázdilovu, Miklíkovu a Fridrichovu a na poděkování za Boží ochranu

Po

1.2.

 

-

-

Út

2.2.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

-

-

St

3.2.

sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

-

-

Čt

4.2.

 

17.00

Za kněze ze Zahnašovic

5.2.

sv. Agáty,
panny a mučednice

-

 

So

6.2.

sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

-

 

Ne

7.2.

5. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti

  • Tělovýchovná jednota Orel v Holešově přijímá do svých řád nové členy. Krom příslušnosti do tohoto sportovně zaměřeného katolického spolku získáte možnost využívání sportovního areálu za restaurací KANADA a dobré parťáky pro sportovní aktivity. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.
  • Centrum pro rodinu zve všechny děti o jarních prázdninách v úterý 2. 2. na Hromniční putování ke Svaté bráně na Sv. Hostýně. Více podrobností najdete na plakátku.
  • Ve čtvrtek bude od 16:00 hod adorace svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření
  • V sobotu 6. února se koná pouť matek do Šternberku. Program pouti je na plakátku v předsíni kostela.
  • V sobotu v 17:00 hod. zveme všechny zájemce do kaple sv. Martina na mariánské večeřadlo
  • V neděli 7. února v 16:00 hod. zveme vás do pastoračního domu sv. Martina v Holešově na přednášku P. Petra Bulvase na téma Svátost manželství: naše společná cesta k Bohu.