. Pořad bohoslužeb v Holešově od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 12. 2017 do 7. 1. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.00

Za + Ivana Svobodu

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do nového roku

9.30

Za rodiny

16.00

Za zdraví synů, vnuků a Boží požehnání

Po

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílep

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

Út

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

6.30

 

St

3.1.

 

18.00

Za + rodinu Hrobařovu a Škrabalovu

Čt

4.1.

 

7.30

Za + Antonína Kučeru, živou a + rodinu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.1.

První pátek v měsíci

7.30

Za rodiče Sedlaříkovy, syna Františka a živou rodinu

18.00

Na poděkování za obdržené milosti v minulém roce a vyprošení darů Ducha Svatého a milostí v novém roce

So

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

7.30

Za + Marii a Stanislava Fuksovy, + rodinu Fuksovu a Němečkovu

Ne

7.1.

svátek Křtu Páně

7.00

Za + Martinu Janákovou a její rodinu

8.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o ochranu a požehnání do dalších let

9.30

Za + Jaroslava Kuželu, živou a + rodinu Vybíralovu a Kuželovu

18.00

Na poděkování za 98 let života s prosbou o ochranu a požehnání do dalších let

  • Ve středu navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Martinicích.
  • Ve čtvrtek bude ranní i latinská večerní mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, zapište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se koná tříkrálová sbírka, kterou organizuje arcidiecézní charita.
  • V sobotu od 17 hod. vás zveme do kaple sv. Martina ke společným modlitbám v rámci Mariánského večeřadla