Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 7. 1. do 14. 1. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 7. 1. do 14. 1. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

7.1.

svátek Křtu Páně

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

8.1.

 

-

 

Út

9.1.

 

-

 

St

10.1.

 

-

 

Čt

11.1.

 

17.00

Za živou a + rodinu Kalivodovu, Foukalovu, Kašpárkovu, pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

12.1.

 

-

 

So

13.1.

 

-

 

Ne

14.1.

2. neděle v mezidobí

11.00

Za + Stanislava Holotíka a rodiče

  • Ve středu budou mít setkání senioři v 15.30 hod. U sv. Martina. O vlakové pouti do Lurd nám přijde vyprávět náš otec Jerzy.
  • V pátek v 19.00 hod. na faře v zasedací místnosti bude setkání zájemců z řad dospělých o křest, svátost smíření a 1. svaté přijímání
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. V letošním roce musíme opravit věž na kapli sv. Martina. Všem dárcům za jejich štědrost předem děkujeme.
  • V sobotu 20. ledna bude v prostorech sv. Martina farní zabijačka. Všichni jste srdečně zváni k posezení a koštování
  • V sobotu 27. ledna se bude na zámku v Holešově konat tradiční farní ples. Vstupenky si můžete již nyní zakoupit ve farní kanceláři. Cena vstupenky s místenkou je 180 Kč. Budeme rádi jakýmkoli příspěvkem do tomboly. Dary do tomboly přijímáme ve farní kanceláři.