Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 28. 1. do 4. 2. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 28. 1. do 4. 2. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

28.1.

4. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Zakopalovu a Vaňharovu

Po

29.1.

 

-

 

Út

30.1.

 

-

 

St

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

-

 

Čt

1.2.

 

17.00

Za + rodinu Miklíkovu

2.2.

svátek Uvedení Páně do chrámu

-

 

So

3.2.

památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

-

 

Ne

4.2.

5. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Centrum pro rodinu zve toto úterý všechny, kteří se chtějí společně modlit za rodiny a farnost, do kaple sv. Martina v 18 hod. ke společné modlitbě.
  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu v 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Srdečně Vás všechny zveme.
  • Centrum pro rodinu nabízí dětem od 4 do 10 let v době jarních prázdnin (19. – 23.2.) „Týden jarních aktivit“. Cena za 1 dítě je 500 Kč. Bližší informace najdete na plakátku v předsíni kostela. Přihlášky si můžete vyzvednout v Centru pro rodinu U sv. Martina.