Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 1. do 4. 2. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 1. do 4. 2. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.1.

4. neděle v mezidobí

7.00

Na úmysl dárce

8.00

Za + Stanislava Křížka, bratra Emila, syna Jarka, rodiče, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za dar zdraví a Boží požehnání

18.00

Za živé rodiny Marečkovy

Po

29.1.

 

18.00

 

Út

30.1.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

18.00

Na poděkování za 70 let života, s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let

Čt

1.2.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.2.

svátek Uvedení Páně do chrámu

7.30

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

So

3.2.

památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

7.30

 

Ne

4.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + Jindřicha Mikla, živou a + rodinu

8.00

Na úmysl dárce

9.30

 

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

  • Centrum pro rodinu zve toto úterý všechny, kteří se chtějí společně modlit za rodiny a farnost, do kaple sv. Martina v 18 hod. ke společné modlitbě.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Martinicích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu v 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Srdečně Vás všechny zveme.
  • Centrum pro rodinu nabízí dětem od 4 do 10 let v době jarních prázdnin (19. – 23.2.) „Týden jarních aktivit“. Cena za 1 dítě je 500 Kč. Bližší informace najdete na plakátku v předsíni kostela. Přihlášky si můžete vyzvednout v Centru pro rodinu U sv. Martina.