Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 2. do 11. 2. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 2. do 11. 2. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + Jindřicha Mikla, živou a + rodinu

8.00

Na úmysl dárce

9.30

Za Josefa a Marii Havlíkovy a živou rodinu

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

Po

5.2.

památka sv. Agáty, panny a mučednice

18.00

Za živou a + rodinu Kadlíkovu a Mostýnovu

Út

6.2.

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

6.30

Za dar víry s prosbou o požehnání pro děti

St

7.2.

 

18.00

Za + Antonína Šálka, manželku, dceru a duše v očistci

Čt

8.2.

 

7.30

 

9.2.

 

7.30

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

So

10.2.

památka sv. Scholastiky, panny

7.30

 

Ne

11.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání, za živou a + rodinu

8.00

Za + manžela Ignáce Konečného a syna Luboše z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Václava Mlčákovy z Količína

  • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina od 15.30 hod.
  • V rámci Národního týdne manželství připravilo Centrum pro rodinu přednášku se zamyšlením nad texty papeže Františka „Radost z lásky“ aneb o radosti lásky manželské i rodičovské. Přednášet bude příští neděli od 15 hod. P. Miroslav Jáně v domě U sv. Martina.
  • V pátek navštívíme nemocné v Žopech a Přílepech.