Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 2. do 18. 2. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 2. do 18. 2. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání, za živou a + rodinu

8.00

Za + manžela Ignáce Konečného a syna Luboše z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Ludmilu a Václava Mlčákovy z Količína

Po

12.2.

 

18.00

Za + manžele Josefa a Albertinu Malošíkovy, živou a + rodinu

Út

13.2.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

14.2.

Popeleční středa

7.30

 

18.00

Za + Marii a Františka Konečných a duše v očistci

Čt

15.2.

 

7.30

 

16.2.

 

7.30

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syna Vlastimila a živou a + rodinu

18.00

Na úmysl dárce

So

17.2.

 

7.30

Na poděkování za 75 let a pomoc Boží

Ne

18.2.

1. neděle postní

7.00

Za + Vojtěcha a Marii Jurčíkovy a prarodiče Zívalíkovy

8.00

 

9.30

Na úmysl dárce

18.00

Za + rodiče Stojkovy, Klišovy, duše v očistci a za dar zdraví

  • V rámci Národního týdne manželství připravilo Centrum pro rodinu přednášku se zamyšlením nad texty papeže Františka „Radost z lásky“ aneb o radosti lásky manželské i rodičovské. Přednášet bude dnes odpoledne od 15 hod. P. Miroslav Jáně v domě U sv. Martina.
  • Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu.
  • Od popeleční středy bude mezi lavicemi jako každým rokem kasička na postní almužnu, kterou pořádá Charita.
  • V době postní budou pobožnosti křížové cesty vždy v pátek od 17.30 hod. a v neděli od 15 hod. Rozpis jednotlivých křížových cest je v sakristii, prosím, dopište se, kdo kdy křížovou cestu povede.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. V letošním roce opravíme věž na kapli sv. Martina. Požádali jsme Zlínský kraj o dotaci, která však nepokryje ani polovinu nákladů. Rozpočet opravy je 520.000 Kč.
  • Prosíme, dodržujte úřední hodiny ve farní kanceláři, které jsou každé pondělí a středu od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.
  • Vyhlašujeme čtenářskou soutěž farní knihovny pro děti od 6 do 12 let. Děti dnes dostanou „průkazku“, kterou si nechají potvrdit knihovnicí ve farní knihovně o zapůjčení knížky. Tu si doma (klidně spolu s rodiči) přečtou a rodiče potvrdí svým podpisem, že kniha byla opravdu přečtena. Kdo do konce školního roku přečte nejvíce knih, bude odměněn a prožije tajuplnou noc v domě U sv. Martina. Hodnotit budeme ve dvou kategoriích: od 6 do 8 let a od 9 do 12 let. Půjčování knih se týká pouze farní knihovny, která je otevřená každou středu od 15 do 17 hod. a v pátek od 15 do 18 hod.