Pořad bohoslužeb v Holešově od 31.1. do 7.2.2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.1.

4. neděle v mezidobí

7.00

Za rodinu Korousovic, Václava Formana, Věru a Zdeňka Kulichovy

8.00

Za Emílii a Aloise Symerské

9.30

Za dobrodince misijního díla na Hondurase

18.00

Za + rodiče Gazdíkovy a živou rodinu Adámkovu

Po

1.2.

 

18.00

Na poděkování za uzdravení Františka

Út

2.2.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

7.30

Na poděkování za dary a milostí

18.00

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

St

3.2.

sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

18.00

Za + Ludmilu Horákovu a živou rodinu

Čt

4.2.

 

7.30

Za + Antonína a Emilii Šálkovy a jejich dceru

18.00

Latinská mše svatá za živé a + mariánské ctitele, členy živého růžence a členy společenství eucharistické hodiny

5.2.

Sv. Agáty,
panny a mučednice

7.30

Za + Andělku a Josefa Trchalíkovy

18.00

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

So

6.2.

Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

7.30

Na úmysl dárce

Ne

7.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy
a Annu Pospíšilovu

8.00

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

9.30

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o pomoc a ochranu celé rodiny.

  • Tělovýchovná jednota Orel v Holešově přijímá do svých řád nové členy. Krom příslušnosti do tohoto sportovně zaměřeného katolického spolku získáte možnost využívání sportovního areálu za restaurací KANADA a dobré parťáky pro sportovní aktivity. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.
  • Centrum pro rodinu zve všechny děti o jarních prázdninách v úterý 2. 2. na Hromniční putování ke Svaté bráně na Sv. Hostýně. Více podrobností najdete na plakátku.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech, Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • 5. února je první pátek v měsíci. Po ranní mši svaté bude výstav svátosti oltářní a celodenní adorace. Od 15:00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Na stolku mezi lavicemi je rozpis adoračních služeb. Prosím rozeberte si jednotlivé úseky adorační služby, ať svátostný Ježíš ani minuty není sám.
  • V sobotu 6. února se koná pouť matek do Šternberku. Program pouti je na plakátku v předsíni kostela.
  • V sobotu v 17:00 hod. zveme všechny zájemce do kaple sv. Martina na mariánské večeřadlo
  • V neděli 7. února v 16:00 hod. zveme vás do pastoračního domu sv. Martina na přednášku P. Petra Bulvase na téma Svátost manželství: naše společná cesta k Bohu.