Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 2. do 4. 3. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 2. do 4. 3. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.2.

2. neděle postní

7.00

Za + Vilmu a Metoděje Chytilovy, jejich obojí rodiče a živou rodinu

8.00

Za + Miladu a Jaroslava Miklíkovy, jeho + bratry a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Annu a Václava Juřenovy, syny Josefa a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Talachovu, Sichálkovu a za uzdravení syna

Po

26.2.

 

18.00

Za + maminku Jaroslavu Galetovou, jejího manžela, sestry a rodiče

Út

27.2.

 

6.30

Za + Marii Došlíkovou

St

28.2.

 

18.00

Za + Zdeňka Doležela a živou rodinu

Čt

1.3.

 

7.30

Za dar zdraví

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.3.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Brázdila a živou rodinu

So

3.3.

 

7.30

 

Ne

4.3.

3. neděle postní

7.00

Za + Jana Strachotu, živou a + rodinu

8.00

Za + Františka a Ludmilu Galasovské, živou a + rodinu Galasovskou a Barotovu

9.30

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

18.00

Za + Aloisii Šoustalovou, + manžela a živou rodinu

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 20.940,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na Svatopetrský haléř.
  • Ve čtvrtek bude večer latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Pobožnost křížové cesty v pátek nebude.
  • V sobotu zveme všechny mariánské ctitele ke společné modlitbě do kaple sv. Martina od 17 hod. na Mariánské večeřadlo.
  • Připravujeme divadelní hru Čtvrtý z mudrců, kterou bychom rádi uvedli při Noci kostelů. První zkouška bude ve čtvrtek 1. března v 19 hod. v domě U sv. Martina. Prosíme všechny ochotné od 15 let a výše (zejména muže), kteří by chtěli hrát nebo jakkoliv s divadlem pomoct, aby přišli mezi nás. Děkujeme
  • Centrum pro rodinu zve na postní duchovní obnovu s P. Jaroslavem Šparglem, která se koná v sobotu 10. března v 10 hod. v domě U sv. Martina. Bližší informace najdete na plakátku.