Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 3. do 18. 3. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 3. do 18. 3. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.3.

4. neděle postní

7.00

Za + Františku a Josefa Elšíkovy a živou rodinu

8.00

Za dvoje + rodiče a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za nemocnou Michalku Láníkovou a rodinu

Po

12.3.

 

18.00

Za + Kristýnu Odstrčilíkovou, manžela Ludvíka a živou rodinu

Út

13.3.

 

6.30

Za + manžela, živou a + rodinu

St

14.3.

 

18.00

Za + Růženu a Ignáce Urbanovy, živou a + rodinu

Čt

15.3.

 

7.30

Za + rodiče, sourozence Štěpánkovy a duše v očistci

16.3.

 

7.30

Za + rodiče Krejčí, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Krajčovu, Šoustalovu, Hradilovu a duše v očistci

So

17.3.

 

7.30

Za + tatínka Josefa Oharka, syna, živou a + rodinu

Ne

18.3.

5. neděle postní

7.00

Za + Josefa Kopřivu a dvoje rodiče

8.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina Grygeru

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Dnešní pobožnost křížové cesty v 15 hod. povede Centrum pro rodinu.
  • Ve středu budou mít setkání senioři s Ing. Karlem Bartoškem, který nám bude povídat o Rottalech. Začínáme v 15.30 hod.
  • V pátek povede křížovou cestu Charita.
  • Příští neděli bude u kostela prodávat velikonoční pohlednice, svíčky a další pěkné věci náš obchůdek „Naděje“.
  • Animátoři děkanátu Holešov zvou všechny mladé od 13 let na tradiční děkanátní setkání. Setkání proběhne opět v Rajnochovicích na Přístavu od 23. do 25.3. Můžete přijet buď na celý program, na dva dny nebo jen na sobotu. Těšit se můžete na přednášky, společné modlitby, mši sv. s Mons. Josefem Nuzíkem a na hezky strávený čas s ostatními mladými z děkanátu. Více informací o ceně, přihláškách a ostatních detailech najdete na našich facebookových stránkách MLÁDEŽ HOLEŠOVSKÉHO DĚKANÁTU.
  • S jarem se opět chystá akce Humanitární sbírka šatstva. Od pondělí do pátku 9. - 13. 4. budou moci lidé vozit oblečení, lůžkoviny, ručníky, deky aj. věci do prostor zahrádkářů v Holešově. Rovněž sháníme dvojici dobrovolníků, kteří by se sbírkou mohli některý den vypomoci. Stravování i pitný režim je po celou sbírku zajištěn ze strany Charity (včetně teplého oběda). Tel. kontakt uveden na plakátku.