Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 25. 3. do 1. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 25. 3. do 1. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

25.3.

Květná neděle

11.00

Za živou a + rodinu Němcovu, Bakalovu a dceru Janu

Po

26.3.

 

-

 

Út

27.3.

 

-

 

St

28.3.

 

17.00

Za + rodinu Miklíkovu a Chytilovu

Čt

29.3.

Zelený čtvrtek

-

 

30.3.

Velký pátek

-

 

So

31.3.

Bílá sobota

-

 

Ne

1.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne vás zveme na koncert Stabat Mater v podání Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru. Koncert začíná v 15.30 hod. ve farním kostele. Pobožnost křížové cesty nebude.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude adorace v Getsemanech.
  • Velký pátek je dnem přísného postu.
  • Na Velký pátek v 14.30 hod. se budeme v Holešově společně modlit pobožnost křížové cesty zakončenou 1. částí noveny k Božímu milosrdenství. Poté budou pokračovat obřady Velkého pátku. Novenu k Božímu milosrdenství se pak budeme modlit denně od soboty vždy v 15 hod.
  • Z Velkého pátku na Bílou sobotu bude možnost celonoční adorace u Božího hrobu. Vstup do Černé kaple bude tradičně z parkoviště. Prosím, napište se na adorační službu.
  • V sobotu v 10 hod. zveme všechny děti ke společné adoraci u Božího hrobu. Děti mohou Pánu Ježíši přinést malou kytičku.
  • Příští neděli bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář. V průběhu svatého třídenní můžete přispívat do kasičky na křesťanské chrámy ve Svaté zemi.
  • Příští neděli budeme žehnat velikonoční pokrmy. Při mši svaté ve farním kostele v 9.30 hod. požehnáme také velikonočního beránka, na jehož ochutnávku vás zveme na farní zahradu.