Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 3. do 1. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 3. do 1. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.3.

Květná neděle

7.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

8.00

Za + Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za + rodiče, sestru, švagra a duše v očistci

Po

26.3.

 

18.00

 

Út

27.3.

 

6.30

 

St

28.3.

 

18.00

Za + Jindřišku a Jaroslava Rozsypalovy

Čt

29.3.

Zelený čtvrtek

18.00

Za + Vladimíra Gregora a živou rodinu

30.3.

Velký pátek

15.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

31.3.

Bílá sobota

20.00

 

Ne

1.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a za duše v očistci

8.00

Na poděkování za 35 let manželství, za dar víry a zdraví v rodině a za + tatínka

9.30

Za + manžela a bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

 • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
 • Dnes odpoledne vás zveme na koncert Stabat Mater v podání Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru. Koncert začíná v 15.30 hod. zde ve farním kostele. Pobožnost křížové cesty nebude.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude adorace v Getsemanech.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Na Velký pátek v 14.30 hod. se budeme společně modlit pobožnost křížové cesty zakončenou 1. částí noveny k Božímu milosrdenství. Poté budou pokračovat obřady Velkého pátku. Novenu k Božímu milosrdenství se pak budeme modlit denně od soboty vždy v 15 hod.
 • Z Velkého pátku na Bílou sobotu bude možnost celonoční adorace u Božího hrobu. Vstup do Černé kaple bude tradičně z parkoviště. Prosím, napište se na adorační službu.
 • V sobotu zveme všechny děti ke společné adoraci u Božího hrobu. Děti mohou Pánu Ježíši přinést malou kytičku.
 • Příští neděli bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář. V průběhu svatého třídenní můžete přispívat do kasičky na křesťanské chrámy ve Svaté zemi.
 • Příští neděli budeme žehnat velikonoční pokrmy. Při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme také velikonočního beránka, na jehož ochutnávku vás zveme na farní zahradu.
 • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
 • V sobotu 7. dubna přijmou v kostele v Žeranovicích svátost manželství Denisa Karolová z Holešova a Michal Janečka z Holešova.