Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 1. 4. do 8. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 1. 4. do 8. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

1.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

2.4.

 

7.00

Za děti a mládež

Út

3.4.

 

-

 

St

4.4.

 

-

 

Čt

5.4.

 

17.00

Za + rodinu Sovadinovu a Šlahařovu

6.4.

 

-

 

So

7.4.

 

-

 

Ne

8.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

11.00

Za živou a + rodinu Němcovu a Piknovu

  • Dnes je sbírka na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
  • Po celý týden každý den v 15 hod. se ve farním kostele v Holešově modlíme novénu k Božímu milosrdenství.
  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření
  • V sobotu se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Přijďte podpořit tuto akci společnou smírnou adorací za rodiny našeho národa (pokud se přímo neúčastníte pochodu v Praze), do kaple sv. Martina od 14 hod.
  • Příští neděli v 15 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství ve farním kostele v Holešově.