Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 4. do 8. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 4. do 8. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a za duše v očistci

8.00

Na poděkování za 35 let manželství, za dar víry a zdraví v rodině a za + tatínka

9.30

Za + manžela a bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

Po

2.4.

 

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

9.30

Na poděkování za ochranu a pomoc Boží s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Út

3.4.

 

6.30

 

St

4.4.

 

18.00

Za zdraví Jaroslava Malošíka a na poděkování jeho manželce a kamarádům

Čt

5.4.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

6.4.

 

7.30

Za + rodiče Miroslava a Jarmilu Janečkovy, + rodinu Jandovu a Pálkovu

18.00

Za rodinu Pilařovu, Janečkovu a Procházkovu

So

7.4.

 

7.30

Na poděkování za dar života, ochranu a pomoc do dalších let

Ne

8.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Miloslava Hyánka, jeho manželku a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikaty a jejich rodiny

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a Tichákovu

  • Dnes je sbírka na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 29.470,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Po celý týden každý den v 15 hod. se ve farním kostele modlíme novénu k Božímu milosrdenství.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
  • V sobotu od 17 hod. bude Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
  • V sobotu se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. Přijďte podpořit tuto akci společnou smírnou adorací za rodiny našeho národa (pokud se přímo neúčastníte pochodu v Praze), do kaple sv. Martina od 14 hod.
  • Příští neděli v 15 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství ve farním kostele.