Pořad bohoslužeb v Holešově od 8. 4. do 15. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 8. 4. do 15. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

8.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Miloslava Hyánka, jeho manželku a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikaty a jejich rodiny

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a Tichákovu

9.4.

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

7.30

Za nemocnou Viktorku s prosbou o pomoc a Boží ochranu

18.00

Za + Hedviku Rektoříkovou, + manžela, živou rodinu a duše v očistci

Út

10.4.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

11.4.

památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

18.00

Za + Františku Miklíkovou, živou a + rodinu

Čt

12.4.

 

7.30

Za maturanty našeho děkanátu

13.4.

 

7.30

Za + rodiče Sehnálkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Václava Večeřu, živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivou, Jančíkovu, Navrátilovu a duše v očistci

So

14.4.

 

7.30

Za + manžela Ladislava Loučku, rodiče a živou rodinu

Ne

15.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + manžela, rodiče, bratra a duše v očistci

8.00

Za + rodinu Miklíkovu, duše v očistci a živou rodinu

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Juřenčákovu, Marušákovu a živou rodinu

  • Při sbírce na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci jsme minulou neděli vybrali 35.898,- Kč. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi vynesla 4.405,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes v 15 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství ve farním kostele.
  • Od zítřka pořádá Charita Holešov Humanitární sbírku šatstva „u zahrádkářů“ na Dlažánkách. Oblečení a další věci můžete odevzdat od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.
  • Ve středu budou mít setkání senioři od 15.30 hod. v domě U sv. Martina. O pouti do Svaté zemi nám bude povídat náš pan děkan.
  • V pátek navštívíme nemocné v Žopech a Přílepech
  • V sobotu zveme na brigádu v 8:30 hod na faru (příprava dřeva)
  • V sobotu zde v kostele přijmou svátost manželství Jakub Zmeškal z Kostelce u Holešova a Monika Trhlíková z Tlumačova.
  • Ve čtvrtek 19.4. v 18.00 hod. bude ve farním kostele v Holešově slavena mše svatá v tzv. „starém obřadu“ (tridentská). Zájemce o uvedení do tohoto obřadu zve otec Stanislav na katechezi, která se bude konat v neděli 15.4. v 16:00 hod. v zasedací místnosti na faře v Holešově