Pořad bohoslužeb v Holešově od 15. 4. do 22. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 4. do 22. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + manžela, rodiče, bratra a duše v očistci

8.00

Za + rodinu Miklíkovu, duše v očistci a živou rodinu

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Juřenčákovu, Marušákovu a živou rodinu

16.4.

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

17.4.

 

6.30

 

St

18.4.

 

18.00

Za + Zdeňku a Bohumila Viktorinovy

Čt

19.4.

 

7.30

Za Bedřišku Markovou a Otu Marka

20.4.

 

7.30

Za + rodiče Paštěkovy a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Kučerovu, Nedbalovu, Kopřivovu a živou rodinu

So

21.4.

 

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii, Antonína a živou rodinu

Ne

22.4.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + Věru Miklovou, živou a + rodinu

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

18.00

Za živou a + rodinu Hillerovu

  • Ve čtvrtek 19. 4. v 18 hod. bude ve farním kostele v Holešově slavena mše svatá v tzv. „starém obřadu“ (tridentská). Zájemce o uvedení do tohoto obřadu zveme na katechezi, která se bude konat dnes v 16 hod. v zasedací místnosti na faře v Holešově.
  • Velké poděkování patří všem brigádníkům, kteří včera na faře pomáhali se dřevem
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům ať jejich štědrost Pán odmění.
  • Adorace za kněze bude bývat pravidelně každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v kapli sv. Martina. Nejbližší tedy bude ve čtvrtek 26. dubna.
  • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou Holešov zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit v termínu od 30. 7. do 3. 8. Bližší informace najdete na plakátku. Přihlášky si můžete vyzvednout u pracovnic Centra pro rodinu.
  • Charita Holešov nabízí dvě volná pracovní místa s nástupem od 1. července tohoto roku na pracovní pozici „sociální pracovnice a pečovatelka“ a „vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby“. Bližší podrobnosti najdete na plakátku v předsíni kostela nebo přímo na Charitě.