Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 4. do 29. 4. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 4. do 29. 4. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.4.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + Věru Miklovou, živou a + rodinu

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

18.00

Za živou a + rodinu Hillerovu

23.4.

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Út

24.4.

 

6.30

Za Marii Kovaříkovou, sourozence a manžela

St

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

18.00

Za + bratra Jaroslava

Čt

26.4.

 

7.30

 

27.4.

 

7.30

Za + rodiče Tomčíkovy a duše v očistci

18.00

Za Josefku a Josefa Navrátilovy a živou rodinu

So

28.4.

 

7.30

Za dožitých 89 let a za živou rodinu

Za + bratra a za dar víry pro bratra

Ne

29.4.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + Františka a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu

9.30

Za + rodiče Chytilovy a živou rodinu

14.00

MARTINICE – Za živé a + občany z Martinic

18.00

Za + rodiče Slavíkovy, živou a + rodinu Slavíkovu a Pražákovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům ať jejich štědrost Pán odmění.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude v kapli sv. Martina adorace za kněze.
  • Příští neděli se konají hody v Martinicích ve 14 hod.
  • V pondělí 30. dubna se bude na náměstí konat tradiční stavění máje, na které vás srdečně zveme a zároveň prosíme o pomoc s organizací: Ve středu v 17 hod. prosíme ženy a děvčata pomoct nazdobit vršek májky růžičkami, které jsou již připravené. Ve čtvrtek bude práce pro chlapy – v 18 hod. potřebujeme přenést májku na faru a odkůrovat ji. Sraz na faře. Přímo pak v den stavění budeme potřebovat asi 40 chlapů, kteří májku pomohou postavit. Nebojte se prosím přijít i vy, kteří jste s pomocí váhali. Těšíme se na vás!
  • Centrum pro rodinu ve spolupráci s Charitou Holešov zve děti od 4 do 10 let na týden letních aktivit v termínu od 30. 7. do 3. 8. Bližší informace najdete na plakátku. Přihlášky si můžete vyzvednout u pracovnic Centra pro rodinu.