Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 29. 4. do 6. 5. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 29. 4. do 6. 5. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

29.4.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

11.00

Za Vojtěcha Foukala a rodiče

Po

30.4.

 

-

 

Út

1.5.

 

-

 

St

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

-

 

Čt

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

17.00

Za + Ivo Peka a dvoje rodiče

4.5.

První pátek v měsíci

-

 

So

5.5.

 

-

 

Ne

6.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • V úterý od 9 hod. požehnáme všem cyklistům. Sraz všech kolařů a koloběžkařů u farního kostela v Holešově. Po obřadu pojedeme na pěknou vyjížďku.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina
  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se bude konat Sarkandrovská pěší pouť na Svatý Hostýn. Pěší poutníci vyjdou od farního kostela v Holešově po ranní mši svaté, asi v 8.30 hod.
  • V sobotu přijmou svátost manželství v kostele sv. Anny Mgr. Radek Brázdil ze Zahnašovic a Bc. Kateřina Tomanová z Bílovic nad Svitavou.
  • Příští neděli v Holešově oslavíme sv. Jana Sarkandra. Mši svatou v 9.30 hod. bude celebrovat nový biskup Mons. Antonín Basler.