Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 4. do 6. 5. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 4. do 6. 5. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.4.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + Františka a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu

9.30

Za + rodiče Chytilovy a živou rodinu

14.00

MARTINICE – Za živé a + občany z Martinic

18.00

Za + rodiče Slavíkovy, živou a + rodinu Slavíkovu a Pražákovu

30.4.

 

18.00

Za + Annu Školoudovou, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Za + tetu paní Janu Itenovou, manžela, sestru, rodiče a celou živou a + rodinu

Út

1.5.

 

8.00

Za Jindřicha Kučeru, živou a + rodinu

St

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu

Čt

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

4.5.

První pátek v měsici

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, dcery, syny, zetě, vnuka a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Tomaňovu a Kalusovu

So

5.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Havlovu a Bubílkovu

Ne

6.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za + Anežku Mrázkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílepy

18.00

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

  • Děkujeme občanům z Martinic za dar 11.200,- Kč. Také ať Pán odplatí všem dobrodincům, kteří minulou neděli přispěli na opravy ve farnosti 21.194,- Kč.
  • Srdečně vás zveme na tradiční stavění máje zítra od 17 hod. na náměstí. Velmi naléhavě potřebujeme pomoc chlapů. Bez vaší pomoci a účasti májku nepostavíme. Sraz na faře v 16.30 hod.
  • V úterý od 9 hod. požehnáme všem cyklistům. Sraz všech kolařů a koloběžkařů u kostela. Po obřadu pojedeme na pěknou vyjížďku.
  • V úterý odstartuje další ročník projektu Otevřené brány, díky kterému si můžete s  průvodcem prohlédnout oba holešovské kostely. Prohlídky jsou zdarma a budou probíhat každý víkend a státní svátky až do konce září. Navíc je možné navštívit i unikátní pohřební kapli sv. Kříže ve Smetanových sadech a to každou první sobotu v měsíci. Více informací najdete na plakátku.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Martinicích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu se bude konat Sarkandrovská pěší pouť na Svatý Hostýn. Pěší poutníci vyjdou od farního kostela po ranní mši svaté, asi v 8.30 hod.
  • V sobotu přijmou svátost manželství v kostele sv. Anny Mgr. Radek Brázdil ze Zahnašovic a Bc. Kateřina Tomanová z Bílovic nad Svitavou.
  • Příští neděli oslavíme našeho bývalého faráře, sv. Jana Sarkandra. Mši svatou v 9.30 hod. bude celebrovat nový biskup Mons. Antonín Basler.