Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. 5. do 13. 5. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 5. do 13. 5. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za + Anežku Mrázkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

15.00

PŘÍLEPY – Za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Josefa Navrátila a duše v očistci

7.5.

 

18.00

Za + Jiřího Brázdila, + syna, rodinu Brázdilovu, Sehnalovu a duše v očistci

Út

8.5.

 

8.00

Za maturanty našeho děkanátu

St

9.5.

 

18.00

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a dvoje rodiče

Čt

10.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

9.00

Za kněze holešovského děkanátu

18.00

Za + manžela a otce Ladislava Krejčího a syna Ladislava

11.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kučerovu a Čermákovu

18.00

Za + Josefa Navrátilíka, Aloise Sedláře a Stanislava Štěpána

So

12.5.

 

7.30

Za + Annu Smažilovou, Hynka a Františka Miklíkovy a duše v očistci

Ne

13.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + rodiče Navrátilovy, jejich dcery a + manžela

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za dobrodince farnosti a občany našeho města

18.00

Za + Žofii a Miloslava Fuksovy, syna Josefa, Milana a živou rodinu

  • V pátek navštívíme nemocné v Žopech a Přílepech
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Charita Holešov zve všechny na Pouť méně mobilních na sv. Hostýn. Termín poutě je 14. června, (čtvrtek) objednané autobusy budou svážet osoby méně pohyblivé podle předchozí domluvy z nástupních míst. Poutě se mohou zúčastnit i vozíčkáři s doprovodem, pro ně je objednán speciální autobus. Přihlášení je možné pouze telefonicky. Telefon a další informace jsou uvedeny na plakátku. Cena poutě 100,- se bude platit až v autobuse.