Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 7. 2. do 14. 2. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

7.2.

5. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti

Po

8.2.

 

-

-

Út

9.2.

 

-

-

St

10.2.

POPELEČNÍ STŘEDA

16.30

Za + Marii Krmencovou

Čt

11.2.

 

17.00

Za živou a + rodinu Molkovu

12.2.

 

-

 

So

13.2.

 

-

 

Ne

14.2.

1. neděle

postní

11.00

Za živou a + rodinu Chytilovu a Rojkovu

  • Dnes odpoledne zveme všechny manželské páry na přednášku P. Petra Bulvase na téma svátost manželství: naše společná cesta k Bohu. Přednáška začne v 16 hod. v domě U sv. Martina v Holešově.
  • Ve středu od 15.30 hod. zveme všechny seniory na společné setkání u sv. Martina. Dozvíte se o něco o sv. Janu Boscovi a také o životě řezníka.
  • V době postní se můžete zapojit do charitní aktivity postní almužna. Odřeknutím si něčeho příjemného (sladkosti, cigareta…) ušetřený obnos můžete dát do papírové pokladničky (vzadu za lavicemi) nebo do kasičky mezi lavicemi. Výnos těchto postniček bude použit na bohulibé účely.
  • V sobotu v 16 hod. budeme v Holešově slavit mši svatou za všechny starosty a zastupitele. Zapojte se prosím svou účastí a přijďte poprosit na dobrý úmysl.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme všem štědrým dárcům.
  • Centrum pro rodinu zve manžele na modlitební večer v úterý 16. února od 18 hod. v kapli sv. Martina v Holešově.