Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. 5. do 20. 5. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 5. do 20. 5. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.00

Za + rodiče Navrátilovy, jejich dcery a + manžela

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za dobrodince farnosti a občany našeho města

18.00

Za + Žofii a Miloslava Fuksovy, syna Josefa, Milana a živou rodinu

14.5.

svátek sv. Matěje, apoštola

18.00

Za + Vladimíra Zemánka, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu

Út

15.5.

 

6.30

Za + Josefa Hrušku, manželku a její sourozence

St

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

18.00

Za + rodinu Svobodovu

Čt

17.5.

 

7.30

 

18.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Krajčovu, Cholastovu a Františku Sovadinovou

18.00

Za + rodiče Miklíkovy, + manžela a živou rodinu Seborskou

So

19.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kopřivovu a Pospíšilíkovu

Za + Františka Kubíka, živou a + rodinu

Ne

20.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a dva syny

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění.
  • Zítra v 19 hod. bude mít setkání pastorační rada na faře.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele slavena mše sv. ve starém obřadu.
  • Příští neděli bude sbírka na církevní školství.
  • Charita Holešov zve všechny na Pouť méně mobilních na sv. Hostýn. Termín poutě je 14. června, (čtvrtek) objednané autobusy budou svážet osoby méně pohyblivé podle předchozí domluvy z nástupních míst. Poutě se mohou zúčastnit i vozíčkáři s doprovodem, pro ně je objednán speciální autobus. Přihlášení je možné pouze telefonicky. Telefon a další informace jsou uvedeny na plakátku. Cena poutě 100,- se bude platit až v autobuse.