Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 5. do 27. 5. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 5. do 27. 5. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + Františka Konečného, manželku a dva syny

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a živou rodinu

21.5.

 

18.00

Za + manžele Františka a Elišku Rozsypalovy, živou a + rodinu

Út

22.5.

 

6.30

Na poděkování za celoživotní ochranu

St

23.5.

 

18.00

Za + Františka Miklíka, jeho syna a bratry

Čt

24.5.

svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za + Marii Spáčilovou a živou rodinu

25.5.

 

7.30

Za + Vlastimila Ponížila, vnuka Radka a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a + rodinu Brázdilovu

So

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

7.30

Za + manžela a dvoje + rodiče

Ne

27.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Palkovy, bratra Františka a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, živou rodinu a duše v očistci

  • Při sbírce na opravu jsme minulou neděli vybrali 27.800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes je sbírka na církevní školství.
  • Centrum pro rodinu zve všechny, kdo se chtějí připojit k modlitbě za rodiny našeho děkanátu na adoraci do kaple sv. Martina v úterý 22. května tradičně od 18 do 19 hodin.
  • Ve středu budou mít po mši svaté setkání letošní prvokomunikanti na farní zahradě.
  • V pátek se koná Noc kostelů. Letos bude otevřený pouze farní kostel. Prosíme ochotné farníky, kteří by mohli pomoct v průběhu večera s organizací, aby se přihlásili na faře. Prosíme také naše šikovné hospodyňky o něco dobrého na zub (tradičně bude v sakristii v průběhu celého večera občerstvení). Uvítáme jakékoliv jednohubky, koláčky, buchty…
  • V sobotu vás zveme na kácení máje na holešovské náměstí. Program začne od 13.30 hod. vystoupením lidových souborů. Samotné kácení proběhne od 17 hod. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, skákací hrad a další pěkné atrakce.
  • Za týden v neděli 27.5. při mši svaté v 9.30 bude žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
  • V sobotu 16. června se bude konat na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Prosím, přihlašujte se do společného autobusu v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cestovné 100 Kč, děti a mládež zdarma. Pro děti bude po dobu modlitby růžence a adorace zajištěný program Centrem pro rodinu.