Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 2. do 14. 2. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jurčíkovy, prarodiče Zívalíkovy
a Annu Pospíšilovu

8.00

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

9.30

Za uzdravení nemocných vnuků

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o pomoc a ochranu celé rodiny.

Po

8.2.

 

18.00

Za Vlastu a Josefa Kadlíkovy, rodinu Mostýnovu a živou a + rodinu

Út

9.2.

 

6.30

 

St

10.2.

Popeleční

středa

7.30

Za + rodiče, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Mrázka, jeho syna Josefa a vnuka Adama Kubáče

Čt

11.2.

 

7.30

Za + rodiče, sestru a duše v očistci

12.2.

 

7.30

Za + rodiče Jiřinu a Františka Ponížilovy a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu, Jančíkovu a duše v očistci

So

13.2.

 

7.30

Za Oldřicha Dýčku k výročí úmrtí a za živou rodinu

16.00

Za starosty a zastupitele mikroregionu Holešovsko

Ne

14.2.

1. neděle

postní

7.00

 

8.00

Za + Miladu a Jaroslava Miklíkovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

 

  • Dnes odpoledne zveme všechny manželské páry na přednášku P. Petra Bulvase na téma svátost manželství: naše společná cesta k Bohu. Přednáška začne v 16 hod. v domě U sv. Martina v Holešově.
  • Ve středu od 15.30 hod. zveme všechny seniory na společné setkání u sv. Martina. Dozvíte se o něco o sv. Janu Boscovi a také o životě řezníka.
  • Popeleční středou vstupujeme do doby postní, proto každý pátek od 17.30 a neděli od 15 hod. vás zveme ke společné modlitbě křížové cesty.
  • V době postní se můžete zapojit do charitní aktivity postní almužna. Odřeknutím si něčeho příjemného (sladkosti, cigareta…) ušetřený obnos můžete dát do papírové pokladničky (vzadu za lavicemi) nebo do kasičky mezi lavicemi. Výnos těchto postniček bude použit na bohulibé účely.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude mít na faře setkání pastorační rada.
  • V sobotu v 16 hod. budeme slavit mši svatou za všechny starosty a zastupitele. Zapojte se prosím svou účastí a přijďte poprosit na dobrý úmysl.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme všem štědrým dárcům.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Centrum pro rodinu zve manžele na modlitební večer v úterý 16. února od 18 hod. v kapli sv. Martina.