Noc kostelů

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

 v pátek 25. května 2018

 

18.00 – 18.45 hod. Chci oslavovat svého Pána (mše svatá)

18.45 – 20.00 hod. Holešovská pátračka (pátrací hry pro děti i dospělé)

19.00 – 21.30 hod. Varhanní rest-ování (netradiční prohlídka kůru a varhan)

19.00 – 22.00 hod. Až zazní hlas zvonů… (Prohlídka věže s historií zvonů)

19.00 – 22.00 hod. Byl jeden mnich a ten měl mnoho knih…. (výstava starých knih, možnost přepisování bible)

20.00 – 21.00 hod. Čtvrtý z mudrců (divadelní hra na motivy knihy Henry van Dykea)

21.30 – 22.30 hod. Hráli jsme vám, ale vy jste netancovali (koncert Holešovského komorního orchestruolHojkjkkkjjjkjjl)

23.00 – 23.20 hod. Kouzelné tóny houslí (sólo na housle zahraje Antonín Laciga ml.)

23.30 – 00.00 hod. Pánu ať zní píseň chval (zpěvy z Taizé s požehnáním – Chrámový sbor)

 

Odkaz našich předků – komentovaná prohlídka kostela s průvodcem

Pojďte, už je vše připraveno - Lk 14,17 (občerstvení po celý večer)

Pod ochranu tvou se utíkáme (svěř svá trápení Panně Marii)

 

www.nockostelu.cz