Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 27. 5. do 3. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 27. 5. do 3. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

27.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

11.00

Za Renatku a Josefa Novákovy

Po

28.5.

 

-

 

Út

29.5.

 

-

 

St

30.5.

památka sv. Zdislavy

-

 

Čt

31.5.

slavnost Těla a Krve Páně

17.00

Za + Ludmilu a Ladislava Miklíkovy a živou rodinu

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

-

 

So

2.6.

 

-

 

Ne

3.6.

9. neděle v mezidobí

patrocinium Navštívení Panny Marie

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali 3.611 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Farnost Bystřice p. Host. nás zve v sobotu na slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. v kostele sv. Jiljí začne v 8.30 hod. Poté půjde eucharistický průvod na Sv. Hostýn.
  • V sobotu 16. června se bude konat na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Prosím, přihlašujte se do společného autobusu v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cestovné 100 Kč, děti a mládež zdarma. Pro děti bude po dobu modlitby růžence a adorace zajištěný program Centrem pro rodinu. Je smutné, že se během týdne nikdo nezapsal. Svědčí to o naší lhostejnosti vůči našim bližním, vytrácí se zodpovědnost za naše rodiny, za duchovní povolání.