Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 5. do 3. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 5. do 3. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Palkovy, bratra Františka a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, živou rodinu a duše v očistci

28.5.

 

18.00

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a rodiny dětí

Út

29.5.

 

6.30

 

St

30.5.

památka sv. Zdislavy

18.00

Za + rodiče, prarodiče a vnuka

Čt

31.5.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

 

18.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu celé rodiny

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

7.30

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za rodinu Zapletalovu a Zábojníkovu

So

2.6.

 

7.30

Za + rodiče a živou rodinu

Ne

3.6.

9. neděle v mezidobí

Boží Tělo

7.00

Za + Hynka Vyňuchala, živou a + rodinu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + Boženu Šestákovou, živou a + rodinu

18.00

Na poděkování za 40 let manželství a 60 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu

 • Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu Noci kostelů!
 • Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali 18.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Dnes při mši svaté v 9.30 požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte.
 • Dnes odpoledne v 16 hod. se bude konat májová pobožnost ve Všetulích u zvonice.
 • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích.
 • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
 • Farnost Bystřice p. Host. nás zve v sobotu na slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. v kostele sv. Jiljí začíná v 8.30 hod. Poté půjde eucharistický průvod na Sv. Hostýn.
 • V sobotu v 17 hod. se bude konat Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
 • V neděli budeme slavit Boží Tělo. Po mši svaté v 9.30 hod. vyjde eucharistický průvod do kostela sv. Anny. Prosíme maminky, aby připravily okvětní lístky pro družičky.
 • Od příští neděle bude bývat nedělní večerní mše svatá v kostele sv. Anny.
 • V sobotu 16. června se bude konat na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Prosím, přihlašujte se do společného autobusu v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cestovné 100 Kč, děti a mládež zdarma. Pro děti bude po dobu modlitby růžence a adorace zajištěný program Centrem pro rodinu. Je smutné, že se během týdne nikdo nezapsal. Svědčí to o naší lhostejnosti vůči našim bližním, vytrácí se zodpovědnost za naše rodiny, za duchovní povolání. A kdo ví, třeba ani naše farnost nebude mít v budoucnu kněze…