Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 10. 6. do 17. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 10. 6. do 17. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

10.6.

10. neděle v mezidobí

11.00

Za + Květoslavu Mičolovou a dvoje rodiče

Po

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

-

 

Út

12.6.

 

-

 

St

13.6.

památka sv. Antonína za Padovy, kněze a učitele církve

-

 

Čt

14.6.

 

17.00

Za + Věru a Miloše Bakalovy

15.6.

 

-

 

So

16.6.

 

-

 

Ne

17.6.

11. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a sestru

  • Dnes v 19 hod. se bude ve farním kostele konat koncert duchovní hudby v podání smíšeného pěveckého sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
  • Ve čtvrtek pořádá Charita Holešov pouť méně pohyblivých na Sv. Hostýn. Odjezd autobusů pro přihlášené visí na charitní nástěnce.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny zájemce na přednášku Tři měsíce v Indii od Terezy Dvorské, která letos absolvovala školní praxi v Indii a ráda by se podělila o své zážitky. Přednáška se bude konat v pátek v 16 hod. v domě U svatého Martina v Holešově. Více informací na plakátku nebo na našich facebookových stránkách.
  • V sobotu se bude konat na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Autobus odjede 13.45 hod. ze Zahnašovic. Pro děti bude po dobu modlitby růžence a adorace zajištěný program Centrem pro rodinu.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Příští neděli Vás na oslavu 25. výročí kněžství našeho otce děkana. Po odpolední mši svaté jste zváni k posezení na farní zahradě. Zároveň toto odpoledne bude rozloučením se se školním rokem, proto zveme všechny děti!