Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 6. do 17. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 6. do 17. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + Josefa Sedláčka, jeho syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu, Sovadinovu a Skramuskou

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Út

12.6.

 

6.30

Na poděkování za vyslyšení proseb a milosti

St

13.6.

památka sv. Antonína za Padovy, kněze a učitele církve

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu

Čt

14.6.

 

7.30

Za + Vladimíra Krajču, živou a + rodinu

15.6.

 

7.30

Za + rodiče Sadilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodinu Smolkovy, dceru Marii, Ladislava Chudárka, snachu Irenu a živou rodinu

So

16.6.

 

7.30

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu a ostatní příbuzné

Ne

17.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Na poděkování za všechny, kteří se podíleli na realizaci stavby zvonice ve Všetulích

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, za dar zdraví, ochranu a Boží pomoc pro celou rodinu

14.00

Na poděkování za dar kněžství

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

  • Dnes v 19 hod. se bude ve farním kostele konat koncert duchovní hudby v podání smíšeného pěveckého sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
  • Ve středu po večerní mši svaté budou mít setkání rodiče dětí, které v letošním roce navštěvují 3. třídu.
  • Ve čtvrtek pořádá Charita Holešov pouť méně pohyblivých na Sv. Hostýn. Odjezd autobusů pro přihlášené visí na charitní nástěnce.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny zájemce na přednášku Tři měsíce v Indii od Terezy Dvorské, která letos absolvovala školní praxi v Indii a ráda by se podělila o své zážitky. Přednáška se bude konat v pátek v 16 hod. v domě U svatého Martina v Holešově. Více informací na plakátku nebo na našich facebookových stránkách.
  • V sobotu se bude konat na Velehradě děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Autobus odjede 13.25 ze zastávky u autobusového nádraží (směr Holešov), 13.30 autobusová zastávka na Masarykově ulici (naproti pivovaru), a 13.40 hod. zastávka u mostu v Martinicích. Pro děti bude po dobu modlitby růžence a adorace zajištěný program Centrem pro rodinu.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Příští neděli Vás na oslavu 25. výročí kněžství našeho otce děkana. Po odpolední mši svaté jste zváni k posezení na farní zahradě. Zároveň toto odpoledne bude rozloučením se se školním rokem, proto zveme všechny děti!
  • Prosíme rodiče, jejichž děti v září nastoupí do první třídy, aby si vzadu za lavicemi vyzvedli přihlášku do náboženství a co nejdříve ji vyplněnou odevzdali na faře.