Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 17. 6. do 24. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 17. 6. do 24. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

17.6.

11. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a sestru

Po

18.6.

 

-

 

Út

19.6.

 

-

 

St

20.6.

 

-

 

Čt

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17.00

Za + Boženu Gajovou, rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

22.6.

 

-

 

So

23.6.

 

-

 

Ne

24.6.

12. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Škrabánkovu a Chaloupkovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Od července začneme opravovat věž kaple sv. Martina, rozpočet je cca 500.000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali dotaci Zlínského kraje, budeme vděčni dárcům za každou korunu. Kéž Vám Pán Vaši štědrost oplatí.
  • Ve čtvrtek bude ve farním kostele slavena tridentská mše sv. v 18 hod.
  • Malí čtenáři, pozor! Kdo jste se zapojili do soutěže a přečetli jste alespoň jednu knihu z farní knihovny, odevzdejte prosím nejpozději do středy soutěžní lístek (buď na faru nebo do knihovny). V pátek po večerní mši svaté vás pak čeká velmi zajímavá hra s možností přespání v domě u sv. Martina. Prosíme rodiče, aby na soutěžní kartičku dopsali, zda jejich dítě zůstane na noc U sv. Martina. Děkujeme.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé na Extrém (již tradiční noční pochod) pořádaný jako poděkování za celý školní rok. Tentokrát bude naše cílová stanice kaple sv. Huberta v Zahnašovicích, odkud se pak vrátíme kolem 2h ráno zpět do Holešova. Nabízíme možnost počkat na odvoz či spoj v Domě u svatého Martina. Akce se bude konat v pátek 22.6. a vycházet budeme ve 20.00 od farního kostela v Holešově. Více informací na plakátku nebo na našich facebookových stránkách.
  • V sobotu se v Rymicích uskuteční oslava 10. výročí rymické scholy. Od 14 hod. bude slavena mše svatá v kostele v Rymicích, poté bude pokračovat program v areálu obecního úřadu. Od 18 hod. bude hrát Show band Pavla Březiny.
  • Prosíme rodiče, jejichž děti v září nastoupí do první třídy, aby co nejdříve vyplnili a odevzdali přihlášku do náboženství na příští školní rok.