Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 6. do 24. 6. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 6. do 24. 6. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Na poděkování za všechny, kteří se podíleli na realizaci stavby zvonice ve Všetulích

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, za dar zdraví, ochranu a Boží pomoc pro celou rodinu

14.00

Na poděkování za dar kněžství

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

18.6.

 

18.00

Za + rodiče Jurčíkovy, Rostislava a Zdenu a za Ladislava Krejčího

Út

19.6.

 

6.30

Za ochranu Panny Marie a zdraví vnoučat

St

20.6.

 

18.00

Za živou a + rodinu Němečkovu

Čt

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7.30

Na poděkování za 65 let života s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

22.6.

 

7.30

Za + Ludmilu a Jaroslava Leciánovy, rodiče a sourozence

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

So

23.6.

 

7.30

Za + Jana Pavlíka a živou rodinu

Ne

24.6.

slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodinu Konečnou a Horákovu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou a duše v očistci

18.00

Za + Františka Šťastného, Petra a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Od července začneme opravovat věž kaple sv. Martina, rozpočet je cca 500.000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali dotaci Zlínského kraje, budeme vděčni dárcům za každou korunu. Kéž Vám Pán Vaši štědrost oplatí.
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude zde ve farním kostele slavena mše sv. ve starém obřadu (tridentská).
  • Malí čtenáři, pozor! Kdo jste se zapojili do soutěže a přečetli jste alespoň jednu knihu z farní knihovny, odevzdejte prosím nejpozději do středy soutěžní lístek (buď na faru nebo do knihovny). V pátek po večerní mši svaté vás pak čeká velmi zajímavá hra s možností přespání v domě u sv. Martina. Prosíme rodiče, aby na soutěžní kartičku dopsali, zda jejich dítě zůstane na noc U sv. Martina. Děkujeme.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé na Extrém (již tradiční noční pochod) pořádaný jako poděkování za celý školní rok. Tentokrát bude naše cílová stanice kaple sv. Huberta v Zahnašovicích, odkud se pak vrátíme kolem 2h ráno zpět do Holešova. Nabízíme možnost počkat na odvoz či spoj v Domě u svatého Martina. Akce se bude konat v pátek 22.6. a vycházet budeme ve 20.00 od farního kostela v Holešově. Více informací na plakátku nebo na našich facebookových stránkách.
  • V sobotu se v Rymicích uskuteční oslava 10. výročí rymické scholy. Od 14 hod. bude slavena mše svatá v kostele v Rymicích, poté bude pokračovat program v areálu obecního úřadu. Od 18 hod. bude hrát Show band Pavla Březiny.
  • Prosíme rodiče, jejichž děti v září nastoupí do první třídy, aby si vzadu za lavicemi vyzvedli přihlášku do náboženství a co nejdříve ji vyplněnou odevzdali na faře.