Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 6. do 1. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 6. do 1. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.6.

slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodinu Konečnou a Horákovu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou a duše v očistci

18.00

Za + Františka Šťastného, Petra a živou rodinu

25.6.

 

18.00

Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

Út

26.6.

 

6.30

Za + Františka Jurčíka a Olgu Kolářovou

St

27.6.

 

18.00

Na poděkování za 45 let společného života

Čt

28.6.

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7.30

 

29.6.

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy a živou rodinu

So

30.6.

svátek Výročí posvěcení katedrály

7.30

Za + manžela Lubomíra Vlasáka k 62. výročí svatby

10.30

TUČAPY – Za živé a + občany z Tučap

Ne

1.7.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za občany z Bořenovic

8.00

Za + rodiče Nesrstovy, jejich + syna Karla, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží ochranu a pomoc do dalších let

  • Při sbírce na opravu věže kaple sv. Martina jsme minulou neděli vybrali celkem 23.100 Kč. Velké poděkování patří také dárcům za celkem 30.000 Kč. Všem Pán Bůh zaplať!