Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 1. 7. do 8. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 1. 7. do 8. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

1.7.

13. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

2.7.

 

-

 

Út

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

-

 

St

4.7.

 

-

 

Čt

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

16.30

Za + rodinu Zaoralovu, Žůrkovu a + Marii a Oldřicha Vlčkovy

6.7.

První pátek v měsíci

-

 

So

7.7.

 

-

 

Ne

8.7.

Výročí posvěcení kostela

11.00

Za živé a + občany Zahnašovic

  • Ve čtvrtek od 15.45 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu od 17 hod. se bude v kapli sv. Martina konat Mariánské večeřadlo. Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě.
  • Po dobu prázdnin budou v kostele sv. Anny v Holešově mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tento čtvrtek z důvodu slavnosti budou ještě obě mše svaté ve farním kostele.
  • Farní knihovna bude v červenci otevřena pouze v pátek od 15 do 18 hod. (kromě tohoto pátku, kdy je státní svátek). V srpnu bude knihovna zavřená.