Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 7. do 8. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 7. do 8. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.7.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za občany z Bořenovic

8.00

Za + rodiče Nesrstovy, jejich + syna Karla, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží ochranu a pomoc do dalších let

2.7.

 

18.00

Za + Annu Žourkovou, manžela, syna, živou a + rodinu

Út

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

6.30

Za + Ignáce a Růženu Urbanovy, živou a + rodinu

St

4.7.

 

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

Čt

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

8.00

Na poděkování za 80 let s prosbou o požehnání pro celou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kutrovu, Smýkalovu a Stoklasovu

6.7

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Žourkovy, živou a + rodinu

18.00

Za živé a + spolužáky

So

7.7.

 

7.30

Za + manžela Ivana Slovenčíka, jeho první ženu Věrku a duše v očistci

Ne

8.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Antonína Sedláčka, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Děkujeme dárci za 5000 Kč na opravy ve farnosti.
  • Před týdnem jsme našli před kostelem sv. Anny zlatý starší prstýnek. Pokud ho někdo ztratil, prosím, přihlaste se na faře.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově a Tučapích.
  • V pátek bude ve farním kostele celodenní adorace NSO, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu přijmou v kostele sv. Anny svátost manželství Michal Mariánek z Holešova a Nicole Jandalová z Holešova.
  • V sobotu od 17 hod. se bude v kapli sv. Martina konat Mariánské večeřadlo. Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě.
  • Po dobu prázdnin budou v kostele sv. Anny mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tento čtvrtek z důvodu slavnosti budou ještě obě mše svaté ve farním kostele.
  • Farní knihovna bude v červenci otevřena pouze v pátek od 15 do 18 hod. (kromě tohoto pátku, kdy je státní svátek). V srpnu bude knihovna zavřená.