Pořad bohoslužeb v Holešově od 8. 7. do 15. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 8. 7. do 15. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

8.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Antonína Sedláčka, dvoje rodiče a živou rodinu

9.7.

 

18.00

Za + rodinu Pilařovu a Procházkovu

Út

10.7.

 

6.30

 

St

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

18.00

Za dvoje + rodiče a živou rodinu

Čt

12.7.

 

7.30

Za + Bohumilu Černockou

18.00

LATINSKÁ

13.7

 

7.30

Za + rodiče Mrázkovy a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Malých ze Všetul a duše v očistci

So

14.7.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu do dalších let a duše v očistci

Ne

15.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Jurčíkovy, + sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

  • V pondělí navštívíme nemocné v Žopech a Přílepech
  • V sobotu přijmou ve farním kostele svátost manželství Jan Lobreis z Dobrotic a Ivana Dujková z Přílep.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.