Pořad bohoslužeb vHolešově od 15. 7. do 22. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 7. do 22. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Jurčíkovy, + sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

16.7.

 

18.00

Za + Oldřicha Fišera z Rymic

Út

17.7.

 

6.30

 

St

18.7.

 

18.00

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

Čt

19.7.

 

7.30

 

20.7

 

7.30

Za + Alenu Horákovou

18.00

Za + rodiče Antonína a Annu Ryškovy a živou rodinu

So

21.7.

 

7.30

Za + Václava Drcmana, dvoje rodiče, živou a + rodinu

Ne

22.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za živé a + občany z Tučap

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů

18.00

Za + manžela, rodiče a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti, především na opravu věže kaple sv. Martina. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele sloužena tridentská mše svatá.
  • Po roce srdečně zveme všechny bývalé i současné členy scholy, aby si společně zazpívali příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. Nácvik písní bude v 8.30 hod. na faře. Po mši svaté jsou členové a jejich rodiny zváni na oběd na farní zahradě. Od 14 hod. zveme ostatní farníky k milému posezení na zahradě. Přijďte si popovídat s přáteli, posedět, něco dobrého sníst! Těšíme se na Vás!
  • Příští neděli v 15 hod. bude otec děkan žehnat auta a jejich řidiče. Sraz u kostela.