Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 7. do 29. 7. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 7. do 29. 7. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za živé a + občany z Tučap

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů

18.00

Za + manžela, rodiče a živou rodinu

23.7.

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

18.00

Za + rodinu Hrabalovu

Út

24.7.

 

6.30

 

St

25.7.

svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

Čt

26.7.

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

7.30

 

27.7

památka sv. Gorazda a druhů

7.30

 

18.00

Za + Josefa Hyánka, manželku a sestru Marii

So

28.7.

 

7.30

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Ne

29.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče a sourozence Marečkovy a Slimáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Jaroslava a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + Ludvíka Rektoříka, + manželku a živou rodinu

  • Při sbírce na opravy se vybralo 24.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Peníze budou použity na opravu věže na kapli sv. Martina, která byla před týdnem demontována k opravě.
  • Dnes odpoledne vás zveme na farní den – posedět, popovídat si na farní zahradě od 14 hod. V 15 hod. bude žehnání aut a jejich řidičů. Auta mohou přijíždět od morového sloupu mezi kostelem a farou, kde budou požehnána.