Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 7. do 5. 8. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 7. do 5. 8. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za rodiče a sourozence Marečkovy a Slimáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Marii a Jaroslava a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + Ludvíka Rektoříka, + manželku a živou rodinu

30.7.

 

18.00

Za + manžela Zdeňka a rodiče

Út

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

6.30

Za + Stanislava Strachotu, živou a + rodinu a duše v očistci

St

1.8.

památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

18.00

Za + Marii a Františka Bubílkovy

Čt

2.8.

 

7.30

Za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.8

První pátek v měsíci

7.30

Za + P. Josefa Pospíšila, rodiče, sourozence, duše v očistci a na poděkování za dar 78 let života

18.00

Za živou a + rodinu Jančíkovu, Navrátilovu a duše v očistci

So

4.8.

památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

7.30

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání do dalších let

Ne

5.8.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + Josefa a Marii Stískalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Františka Kunderu a živou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka a živou rodinu

18.00

Za nemocnou Michalku Láníkovou a rodinu

  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli u sv. Martina
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech
  • V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu od 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Zveme Vás ke společným modlitbám.