Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 8. do 12. 8. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 8. do 12. 8. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.8.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + Josefa a Marii Stískalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Františka Kunderu a živou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka a živou rodinu

18.00

Za nemocnou Michalku Láníkovou a rodinu

6.8.

svátek Proměnění Páně

18.00

Za + Jaromíra Tatýrka, živou a + rodinu

Út

7.8.

 

6.30

Za uzdravení nemocné osoby

St

8.8.

památka sv. Dominika, kněze

18.00

Za + Antonína Procházku, živou a + rodinu

Čt

9.8.

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

7.30

Za + Andělu a Františka Doleželovy a živou rodinu

10.8

svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

7.30

Na poděkování za dar zdraví a milosti, které s vděčností od Boha přijímám

18.00

Na poděkování za zdraví, Boží požehnání rodině, za + manžela Hrnčiříka a dvoje + rodiče a + rodinu

So

11.8.

památka sv. Kláry, panny

7.30

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syna Vlastimila a celou rodinu

Ne

12.8.

19. neděle v mezidobí

PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA

7.00

Za + Zdeňka Košinu, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Ludmilu a Josefa Křížkovy, syny Stanislava a Emila, vnuka Jarka, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Zavadilovy, Hejníkovy a živou rodinu

  • Příští sobotu přijmou svátost manželství Jiří Kadlec z Holešova a Pavlína Trajová z Litenčic.