Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 12. 8. do 19. 8. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 12. 8. do 19. 8. 2018

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

12.8.

19. neděle v mezidobí

11.00

Za rodinu Miklíkovu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Po

13.8.

 

-

 

Út

14.8.

památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

-

 

St

15.8.

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

-

 

Čt

16.8.

 

-

 

17.8.

 

-

 

So

18.8.

 

-

 

Ne

19.8.

20. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Konečnou, Krejčí a Jaroslava Vybírala

  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele slavena tridentská mše svatá.
  • Ve středu můžete získat plnomocné odpustky při návštěvě našeho farního kostela v Holešově.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!