Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. do 19. 8. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 8. do 19. 8. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.8.

19. neděle v mezidobí

PATROCINIUM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7.00

Za + Zdeňka Košinu, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Ludmilu a Josefa Křížkovy, syny Stanislava a Emila, vnuka Jarka, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Zavadilovy a Hejníkovy a živou rodinu

Po

13.8.

 

18.00

Za + rodiče Dujkovy a živou rodinu

Út

14.8.

památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

6.30

 

St

15.8.

 

7.30

 

18.00

Za + rodinu Fickovu, Šoustalovu a Brázdilovu a duše v očistci

Čt

16.8.

 

7.30

 

17.8

 

7.30

 

18.00

Za manžela, tatínka, dvoje rodiče a živou rodinu

So

18.8.

 

7.30

 

14.00

BOŘENOVICE – Za živé a + občany z Bořenovic

Ne

19.8.

20. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Sovadinovu

8.00

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu

9.30

Za + Ludmilu a Františka Galasovské, živou a + rodinu Galasovskou a Barotovou

18.00

Za rodinu

  • Ve čtvrtek v 18 hod. bude ve farním kostele slavena tridentská mše svatá.
  • Ve středu můžete získat plnomocné odpustky.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!