Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 8. do 2. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 8. do 2. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + maminku a živou rodinu

9.30

Za děti a učitele

18.00

Za rodinu, + sestru, jejího manžela a dcery

Po

27.8.

Památka sv. Moniky

18.00

Za uzdravení a Boží pomoc

Út

28.8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

6.30

Za + Ladislava Pešáka

St

29.8.

 

18.00

Za + Františka Krajcara, rodinu Segetovu a Zuzincovu

Čt

30.8.

 

7.30

Za rodinu Zaoralovu a Zapletalovu

31.8

 

7.30

Za + Josefa Sedláčka, jeho otce, za + rodiče Sitkovy a živou rodinu

18.00

Za + tatínka Ludvíka Galetu, jeho manželku, sestru a rodiče

So

1.9.

 

7.30

Za + manžela Zdeňka a Jarmilu Bradíkovy a + manžele Pozziovy

Ne

2.9.

22. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy, Stoklasovy, živou a zemřelou rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za + Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

  • Minulou nedělí byla sbírka na opravy ve farnosti, především na opravu věže sv. Martina. Vybralo se 22.000,-Kč. Od individuálních dárců jsme obdrželi dary ve výši 14.000,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne od 14.30 hod. se na farní zahradě budeme loučit s prázdninami. Srdečně vás všechny zveme na společnou zábavu a malé občerstvení.
  • V sobotu 1. září uzavřou církevní sňatek Václav Fujera, bytem Zlín – Štípa a Barbora Cigánková, bytem Holešov, a Adam Grmela, bytem Brno a Dominika Přívarová, bytem Přílepy
  • Za týden v sobotu a v neděli se budou konat dožínky mikroregiónu Holešovsko. Všichni jste srdečně zváni v sobotu na dožínkovou zábavu a v nedělí na dožínkovou mši a kulturně zábavný program.
  • Prosíme, aby rodiče odevzdali přihlášky prvňáčků do náboženství. V průběhu týdne už vyvěsíme rozvrh hodin na nový školní rok. Předpokládáme, že všechny ostatní děti ve výuce budou pokračovat. Pokud ne, prosím, odhlaste dítě písemně!