Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 9. do 9. 9. 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 9. do 9. 9. 2018

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.9.

22. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy, Stoklasovy, živou a zemřelou rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za + Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Po

3.9.

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

18.00

Za + Karla Košárka a živou rodinu

Út

4.9.

 

6.30

 

St

5.9.

 

18.00

Za + Josefa Dujku a živou rodinu

Čt

6.9.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

7.9

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Pospíšilovy a živou rodinu

18.00

Za + Václava Večeřu, živou a + rodinu Večeřovu a Kopřivovu

So

8.9.

svátek Narození Panny Marie

7.30

Za živou a + rodinu Popelkovu a Sádovskou

Ne

9.9.

23. neděle v mezidobí

7.00

Za rodinu Revajovu a duše v očistci

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

 

  • Děkujeme štědrému dárci za dar na opravu kaple sv. Martina ve výši 36.000 Kč!
  • Ve čtvrtek bude v kapli sv. Martina mše svatá v latině.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Ing. Arch. Josef Mrázek z Přílep a MgA. Lucia Plevová z Trenčína.
  • V sobotu od 17 hod. se bude konat Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
  • Rozvrh hodin náboženství již visí na nástěnkách a také na webových stránkách farnosti. Prosíme rodiče, aby tuto výuku upřednostnili před ostatními kroužky. Pokud už víte, že Vaše dítě je už dostatečně ve víře vzdělané, prosím, odhlaste ho písemně. Vyučování začne od 17. září.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
  • Každou neděli ode dneška budou děti dostávat kartičku s obrázkem a myšlenkou z evangelia. Na zadní straně kartičky je bude čekat úkol, kvíz, rébus, kreslení, se kterým jim mohou rodiče pomoct.